ขออภัย

เรียนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
“เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV” ทุกท่าน

ขณะนี้! มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 12 -15 กันยายน 2560 เต็มจำนวนแล้วค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับงานสัมมนาค่ะ

สมัครเข้าร่วมสัมมนา

เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 12-15 ก.ย. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1
( ปิดรับสมัคร วันที่ 8 กันยายน 2560 )

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 8 ก.ย. 60

กำหนดการ

12 กันยายน 08.30 – 16.00

• สัมมนาเตรียมความพร้อมเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV

วิทยากร

• ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 กันยายน 08.30 – 16.00

• เสวนาเจาะลึกกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว

• เวิร์กชอปประเมินความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว

วิทยากร

• คุณศุภฤกษ์ ขันตี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสคิล โลจิสติกส์ และชิปปิ้ง จำกัด

• คุณทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย

ผู้บริหาร บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด

• ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 กันยายน 08.30 – 16.00

• เสวนาเจาะลึกกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเมียนมา

• เวิร์กชอปประเมินความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมา

วิทยากร

• คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

• ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 กันยายน 08.30 – 16.00

• เสวนาเจาะลึกกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเวียดนาม

• เวิร์กชอปประเมินความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม

วิทยากร

• คุณอุดม ศรีสงคราม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

• คุณมาลินี หาญบุญทรง

ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• คุณโสภณ เจนจิรัฐิติกาล

ที่ปรึกษา บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

• ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศุภฤกษ์ ขันตี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสคิล โลจิสติกส์ และชิปปิ้ง จำกัด

คุณทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย

ผู้บริหาร

บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

คุณอุดม ศรีสงคราม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

คุณมาลินี หาญบุญทรง

ที่ปรึกษา

ศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คุณโสภณ เจนจิรัฐิติกาล

ที่ปรึกษา

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (66) 2507 8422-3 แฟกซ์ : (66) 2547 4040-42
http://www.tradelogistics.go.th/th/
อีเมล : logisticsseminar2017@gmail.com